BLANKFRIT
Blankfrit sır ve engob hazırlamada zirkonyum silikat kullanım miktarını önemli ölçüde düşüren bir hammaddedir. www.fritta.com